(+48) 52 387 16 65|biuro@alpinuschemia.com|

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących izolacji naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych

Dnia 30 grudnia 2021 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 “Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących izolacji naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących izolacji naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych. W ramach projektu wdrożona zostanie innowacja procesowa w postaci instalacji do otrzymywania alkoholu izoamylowego i 2,3,5- trimetylopirazyny.

Całkowity koszt projektu: 10 578 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 730 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Pasek UE

Unia Europejska