Projekty UE

POIR EU PL

W dniu 05 września 2019 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Inwestycji i  Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1: “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego – etap II”

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój posiadanej infrastruktury badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy przeznaczonej do realizacji badań z obszaru substancji chemicznych o jakości superczystych oraz nowych produktów pozyskiwanych z recyklingu odpadów przemysłu chemicznego i pozostałości z przemysłu spożywczego o nowy CBR. Projekt ma na celu rozbudowę już istniejącego Centrum B+R o nowe instalacje badawcze do oczyszczania substancji.

Całkowity koszt projektu: 14.108.100,00 zł

Wartość dofinansowania: 6.308.500,00 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


POIR EU PL

Dnia 23 kwietnia 2019 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.3.1: “Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Opracowanie i wdrożenie w firmie innowacyjnego wyrobu medycznego opartego na nadtlenku wodoru jako substancji czynnej do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni”


Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie wyrobu medycznego opartego na nadtlenku wodoru jako substancji czynnej do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni.

Całkowity koszt projektu: 1 523 173,00 zł

Wartość dofinansowania: 707 170,00 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

POIR EU PL

 

Dnia 23 kwietnia 2019 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.3.1: “Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Opracowanie i wdrożenie w firmie innowacyjnego wyrobu medycznego opartego na czwartorzędowych związkach amoniowych jako substancji czynnej do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni”


Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie wyrobu medycznego opartego na czwartorzędowych związkach amoniowych jako substancji czynnej do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni.

Całkowity koszt projektu: 1 523 173,00 zł

Wartość dofinansowania: 707 170,00 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

POIR EU PL

W dniu 6 listopada 2017 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.2: “Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Izolacja naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie znacząco ulepszona technologia izolowania naturalnych pirazyn oraz wyższych alkoholi z olejów fuzlowych. Rezultatem projektu będzie innowacja procesowa, w postaci technologii, która zostanie wdrożona w zakładzie w celu poszerzenia oferty produktowej firmy.

Całkowity koszt projektu: 8.975.472,28 zł

Wartość dofinansowania: 6.853.190,76 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

  

POIR EU PL

W dniu 11 sierpnia 2017 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1: “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o Obiegu Zamkniętym w Firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o.”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy na rynku polskim. Planowana inwestycja pozwoli rozbudować Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego działalność prowadzona będzie między innymi w zakresie badań i przygotowania próbek oraz partii testowych: ekstraktów roślinnych oraz substancji z nich wyizolowanych, rozpuszczalników wysokiej jakości (czystych do analiz), aktywnych substancji farmaceutycznych.

Całkowity koszt projektu: 11.164.710,00 zł

Wartość dofinansowania: 4.992.350,00 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

                    POIR EU PL

W dniu 17 lipca 2018 roku Alpinus Chemia Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1: “Projeky B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.  

Tytuł Projektu: „Pozyskiwanie ekstraktów roślinnych w procesie ekstrakcji i mikronizacji nadkrytycznym ditlenkiem węgla w Alpinus Chemia Sp. z o.o.”


Cel projektu: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad pozyskiwaniem substancji chemicznych pochodzenia naturalnego otrzymywanych z materiału roślinnego. W wyniku prac badawczych planowane jest opracowanie nowych produktów oraz nowych procesów produkcyjnych w zakresie pozyskania ekstraktów roślinnych oraz ich mikronizacji.

Całkowity koszt projektu: 12.660.223,26 zł

Wartość dofinansowania: 9.916.241,57 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.