Alpinus Recykling

Opiera się przede wszystkim na przetwarzaniu odpadów zawierających związki organiczne. Skupia się na rozdzielaniu, oczyszczaniu, a także odzyskiwaniu zużytych produktów chemii organicznej - rozpuszczalników, cieczy myjących i odtłuszczających. Alpinus Recykling na podstawie przyznanego pozwolenia świadczy usługi z zakresu transportu, przetwarzania i utylizacji odpadów płynnych.

Podejmij z nami współpracę

Jeśli poszukujesz innowacyjnych rozwiązań, za którymi stoją kreatywność i wiedza, prowadzące do oczekiwanych efektów, postaw na Alpinus Recykling.

Nieustannie pogłębiamy naszą wiedzę z zakresu nowych możliwości recyklingowych. Podejmujemy współprace z jednostkami badawczymi, laboratoriami oraz uczelniami po to, aby móc prowadzić działalność w zgodzie ze środowiskiem naturalny. Mam motywacje do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, które chcemy wykorzystać z myślą o środowisku i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Nasz zespół do spraw recyklingu w 84% tworzą specjaliści z dziedziny chemii. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie prowadzić nowatorskie badania i działania dotyczące wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Nasi specjaliści podjęli się tematu innowacyjnego recyklingu wierząc w jego sukces. My także wierzymy, że dzięki wiedzy, doświadczeniu i przede wszystkim pasji ludzi, jesteśmy w stanie z sukcesem realizować nasze założenia.

Jesteśmy w posiadaniu niezbędnych narzędzi umożliwiających prowadzenie działań recyklingowych na różnych płaszczyznach.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach recyklingowych
Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego uczestniczymy w projektach wspierających "zieloną chemię"

Jesteśmy świadomi, że branża chemiczna jest niebywale wymagająca. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność była możliwie najbardziej przyjazna dla środowiska, a co za tym idzie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy.

Świadomość definiuje rozwiązania

Innowacyjne przedsiębiorstwo proekologiczne

Przedsiębiorstwo działające w segmencie chemicznym, powinno zdawać sobie sprawę z tego, jak istotna jest świadomość organizacji odpadów wśród producentów, odbiorców i przedsiębiorców. Każda firma mająca na uwadze dobro środowiska naturalnego, świadomie wybierająca i wdrażająca rozwiązania proekologiczne, jest przedsiębiorstwem innowacyjnym.

Polityka Środowiskowa
Co jest istotą recyklingu chemicznego?

Optymalna gospodarka odpadów chemicznych

Recykling chemiczny jest niezwykle trudnym i skomplikowanym procesem, zarówno pod względem technologicznym, jak i logistycznym. Właśnie dlatego, niezbędne jest zastosowanie inteligentnych rozwiązań, umożliwiających wykorzystanie odpowiedniej gospodarki odpadami. Niemal każdy producent produktów chemicznych narażony jest na kumulowanie się zbędnych surowców. Rozwój odpowiednich rozwiązań ma kluczowy wpływ na organizację procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, m.in. poprzez optymalizację procesów zarządzania odpadami i ochronę środowiska naturalnego.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Jeden cel dla wspólnego dobra

Celem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingowej jest zrzeszanie przedsiębiorców i naukowców posiadających motywację do polepszania i rozwijania produkcji poprzez prowadzenie badań naukowych oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie recyklingu. Zakres działania Alpinusa Chemii opiera się przede wszystkim na transporcie odpadów, dzięki pozwoleniu przyznanemu przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

Przetwarzanie i recykling rozpuszczalników

Odzysk rozpuszczalników organicznych

Rozpuszczalniki organiczne są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, poligraficznym i innym, dużą ilość rozpuszczalników zużywają laboratoria analityczne i technologiczne. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, ustawą o odpadach każdy posiadacz (wytwórca) odpadu jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania go odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych nie ma takiej możliwości, to odpady należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska.

Więcej

Skontaktuj się z nami!

Zainteresowała cię nasza oferta lub chciałbyś dowiedzieć się czegoś o firmie? Masz propozycję współpracy lub dodatkowe pytania? Nie zwlekaj, odezwij się do nas.

Skontaktuj się z nami