konferencja pirazyny

 

1. Tematyka konferencji

2. Kalendarz

3. Miejsce konferencji

4. Program konferencji

5. Informacje dla autorów

6. Organizatorzy

 

Data: 4-5 listopad 2019 r

Miejsce: Przysiek k.Torunia

1. Tematyka konferencji naukowej

Pirazyny jako substancje biologicznie aktywne – dziś i jutro

Tematyka  konferencji obejmować będzie szeroki zakres zagadnień związanych z  substancjami biologicznie aktywnymi ze szczególnym uwzględnieniem pirazyn i ich pochodnych. Pirazyny jako jedne z najważniejszych związków organicznych, które mają bardzo niski próg wyczuwalności zapachowej, stanowią cenny materiał dla wielu gałęzi przemysłu m.in. przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny.

Planujemy skupić się na obszarach związanych z metodami pozyskiwania pirazyn z materiałów roślinnych oraz z otrzymywaniem ich metodami syntetycznymi, przy jednoczesnym omówieniu ich właściwości i charakterystyce. Ponadto zamierzamy skierować uwagę na analitykę chemiczną ze szczególnym uwzględnieniem odśrodkowej chromatografii preparatywnej, a także na zastosowaniu pirazyn w różnych gałęziach przemysłu.

Naszym celem jest wyjście naprzeciw zainteresowaniu szerokiego grona użytkowników z ośrodków badawczych, instytutów naukowo-badawczych, a także rozpowszechnienie wiedzy z zakresu pirazyn dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Udział w  konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Nocleg oraz koszty dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Konferencja jest finansowana ze środków UE.

button zarejestruj sie na konferencje

W razie kłopotów z rejestracją przy pomocy powyższego formularza proszę rejestrować się bezpośrednio u opiekuna konferencji w godzinach pracy biura, tj 7:00-15:00: Magdalena Metzler telefon: +48 52 524 3609, mobile: +48 736 604 791, e-mail: mmetzler@alpinuschemia.com

 

2. Kalendarz

Zgłoszenie na konferencje do dnia 13.10.2019
Streszczenie komunikatu lub posteru do 20.10.2019
Termin konferencji: 4-5.11.2019
 

3. Miejsce konferencji

Hotel Daglezja, ul. Parkowa 2, 87-134 Przysiek.
 

4. Program konferencji

SZKIC AGENDY KONFERENCJI

Pierwszy dzień konferencji (Poniedziałek, 4 listopad 2019 r.)

14:00 – 16:00    Rejestracja uczestników

16:00 – 16:15    Powitanie uczestników, słowo wstępne

16:15 – 17:00    Pierwszy wykład inauguracyjny

17:00 – 17:45    Drugi wykład inauguracyjny

17:45 – 18:00    Przerwa kawowa

18:00 – 19:30    Panel (2 wykłady po 30 minut i 2 wystąpienia po 15 minut)

19:30 – 22:00    Uroczysta kolacja

Drugi dzień konferencji (Wtorek, 5 listopad 2019 r.)

8:00 – 9:00        Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15        Rozpoczęcie

9:15 – 10:45      Panel (2 wykłady po 30 minut i 2 wystąpienia po 15 minut)

10:45 – 11:00    Przerwa kawowa

11:00 – 12:30    Panel (2 wykłady po 30 minut i 2 wystąpienia po 15 minut)

12:30 – 12:45    Przerwa kawowa

12:45 – 14:00    Sesja posterowa

14:00 – 15:30    Panel (2 wykłady po 30 minut i 2 wystąpienia po 15 minut)

15:30 – 15:45    Zakończenie konferencji

15:45 – 17:00    Lunch

5. Informacje dla autorów

Więcej informacji już wkrótce.
 

6. Organizatorzy

Komitet Organizacyjny:

  1. Maciej Jaranowski – prezes Firmy Alpinus Chemia Sp. z o.o.
  2. Jacek Stuczyński – kierownik CBR
  3. Magdalena Metzler